Privacybeleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR), van kracht. Printopia voldeed lang voor het ingaan van deze wet al aan de eisen. De gegevensverwerking die wij voeren is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij registreren de volgende gegevens:

  • Bestellingen via de website worden opgeslagen in een beveiligde MySQL database op de server van onze provider Sohosted. Via de algemene voorwaarden van Sohosted hebben wij een verwerkersovereenkomst.
  • Indien u een account registreert, wordt ook uw wachtwoord (versleuteld) opgeslagen in deze database. Dit is optioneel, u kunt als gast afrekenen.
  • Betalingen worden optioneel verwerkt via payment provider Mollie. U kunt ook direct op onze bankrekening betalen via overschrijving.
  • Facturatie en boekhouding geschiedt online via Moneybird. Met dit bedrijf hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
  • Correspondentie, per post en email, wordt bewaard. We zijn wettelijk verplicht dit 5 jaar te doen. U mag deze gegevens ten alle tijden inzien.
  • Opslag van gegevens gebeurt lokaal op een versleutelde PC. Uitzonderingen hierop zijn emails (via IMAP op de server van Sohosted), en de eerder genoemde facturen (Moneybird) en bestellingen op de website. 

Printopia verstuurt geen mailings. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.