Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR), van kracht. Printopia voldeed lang voor het ingaan van deze wet al aan de eisen. De gegevensverwerking die wij voeren is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij registreren de volgende gegevens:

Printopia verstuurt geen mailings. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.